Obec Mileč
ObecMileč

Záměr Obce Mileč - prodej pozemku par.č. 111/39 o výměře 54 m2 a par.č. 798/2 o výměře 28 m2 dle GP č. 131-507/2021 v kat. území Maňovice

Datum sejmutí: 13. 8. 2022 Zodpovídá: Správce Webu

Partneři

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

V současné době naše sloučená obec má 380 trvale žijících občanů.