Obec Mileč
ObecMileč

Záměr Obce Mileč - prodej pozemků par.č. 486/16 o výměře 560m2 a par. č. 486/17 o výměře 636 m2v KÚ Mileč

Datum sejmutí: 16. 9. 2021 Zodpovídá: Správce Webu

Partneři

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

V současné době naše sloučená obec má 380 trvale žijících občanů.