Obec Mileč
ObecMileč

Záměr Obce Mileč - prodej pozemku st.par.č. 99 o výměře 9 m2 v KÚ Záhoří dle GP č. 188-406/2021

Datum sejmutí: 13. 8. 2022 Zodpovídá: Správce Webu

Partneři

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

V současné době naše sloučená obec má 380 trvale žijících občanů.