Obec Mileč
ObecMileč

Záměr Obce Mileč prodej pozemků v k.ú. Bezděkovec par.č. 456/2 o výměře 135 m2 a par.č. 7/2 o výměře 61 m2

Datum sejmutí: 7. 5. 2021 Zodpovídá: Správce Webu

Partneři

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

V současné době naše sloučená obec má 380 trvale žijících občanů.