Obec Mileč
ObecMileč

Záměr Obce Mileč - pronájem části pozemků v KÚ Bezděkovec par.č. 1059/1 a par .č. st. 66 a vnitřní prostory domu č. p. 19

Datum sejmutí: 16. 9. 2021 Zodpovídá: Správce Webu

Partneři

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

V současné době naše sloučená obec má 380 trvale žijících občanů.