Obec Mileč
ObecMileč

Územní plán

Územní plán Mileč 

ÚP nabyl účinnosti 30. 11. 2019                                                                                                                                        katastrální území: Mileč, Bezděkovec, Maňovice, Záhoří u Milče, Želvice                                                                                                                                                                                                                   

Návrh změny č. 1 Územního plánu Mileč pro veřejné projednání                          Textová část:

Srovnávací text.pdf (377.31 kB)                                                                                                                    Odůvodnění.pdf (238.56 kB)                                                                                                                          Výrok.pdf (187.31 kB)                                                                                                                                                                                                        

Grafická část změny č. 1

1a_Výkres základního členění území.PDF (610.42 kB)                                                                             1b_Výkres základního členění území.PDF (410.96 kB)                                                                             2a_Hlavní výkres.PDF (1.29 MB)                                                                                                                 2b_Hlavní výkres.PDF (772.04 kB)                                                                                                               3a_Koncepce veřejné infrastruktury.PDF (1.29 MB)                                                                               4a_VPS.PDF (866.25 kB)                                                                                                                               5a_Koordinační výkres.PDF (1.9 MB)                                                                                                           5b_Koordinační výkres.PDF (1008.14 kB)                                                                                                   7a_ZPF.PDF (1.71 MB)                                                                                                                                   7b_ZPF.PDF (915.37 kB)              

    

Územní plán Mileč   

1a_Základní členění území
1b_Základní členění území
2a_Hlavní výkres
2b_Hlavní výkres
3a_Koncepce veřejné infrastruktury
5a_koordinační výkres
5b_koordinační výkres
6_Širší vztahy
7a_ZPF
7b_ZPF
Odůvodnění
Výrok
 

Partneři

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

V současné době naše sloučená obec má 380 trvale žijících občanů.