Obec Mileč
ObecMileč

Územní plán

Územní plán Mileč 

ÚP nabyl účinnosti 30. 11. 2019                                                                                                                                        katastrální území: Mileč, Bezděkovec, Maňovice, Záhoří u Milče, Želvice         

Úplné znění Územního plánu Mileč po změně č. 1             

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

úz_Výrok.pdf (380.4 kB)           

Grafická část:

úz-1a_Výkres základního členění území.PDF (634.4 kB)

úz-1b_Výkres základního členění území.PDF (430.5 kB)

úz-2a_Hlavní výkres.PDF (1.32 MB)         

úz-2b_Hlavní výkres.PDF (792.55 kB)

úz-3a_Koncepce veřejné infrastruktury.PDF (1.32 MB)

úz-3b_Koncepce veřejné infrastruktury.PDF (726 kB)

úz-4a_VPS.PDF (894.88 kB)

úz-4b_VPS.PDF (594.69 kB)

úz-5a_Koordinační výkres.PDF (1.91 MB)

úz-5b_Koordinační výkres.PDF (1021.37 kB)                                                                                                                                                                   

Změna č. 1 Územního plánu Mileč

Textová část:

Výrok.pdf (187.21 kB)

Odůvodnění.pdf (247.97 kB)         

Srovnávací text.pdf (377.31 kB)                                                                                                                                                                                            

Grafická část změny č. 1

1a_Výkres základního členění území.PDF (614.57 kB)

1b_Výkres základního členění území.PDF (410.85 kB)

2a_Hlavní výkres.PDF (1.3 MB)

2b_Hlavní výkres.PDF (771.81 kB)

3a_Koncepce veřejné infrastruktury.PDF (1.31 MB)

4a_VPS.PDF (873.51 kB)

5a_Koordinační výkres.PDF (1.9 MB)

5b_Koordinační výkres.PDF (1004.95 kB)

7a_ZPF.PDF (1.73 MB)

7b_ZPF.PDF (912.03 kB)

                                                                                                                        

Územní plán Mileč   

1a_Základní členění území
1b_Základní členění území
2a_Hlavní výkres
2b_Hlavní výkres
3a_Koncepce veřejné infrastruktury
5a_koordinační výkres
5b_koordinační výkres
6_Širší vztahy
7a_ZPF
7b_ZPF
Odůvodnění
Výrok
 

Partneři

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

V současné době naše sloučená obec má 380 trvale žijících občanů.