Obec Mileč
ObecMileč

Vyhlášky a předpisy

OZV č. 1-2021 (5).pdf (495.56 kB)

OZV č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mileč (359.01 kB)

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (438.97 kB)

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů (339.21 kB)

Partneři

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

V současné době naše sloučená obec má 380 trvale žijících občanů.